Jump to content
Bilforumet.no
Sign in to follow this  
m3power

Rånerne forpester nærmiljøet

Rate this topic

Recommended Posts

Marcos_Eirik. Jeg tar med hele innlegget i sitatet for å unngå å ta ting ut av sammenhengen, slik som visse andre. Og hvis du leser litt lenger opp, i ditt eget innlegg stemmer det dårlig med det som endelig har kommet til overflaten

Jeg har da ikke tatt noe ut av sin sammenheng.

 

At innvandrere fritt kan herje rundt, som påstått (som mitt svar var rettet mot) i det første inlegget vil jeg gjerne se en seriøs kilde som bekrefter... Har du i det hele tatt brydd deg med å lese etterforskningsstatistikkene? (Kilde: SSB)

 

En annen ting, du har lest om mange slike påstander her på forumet, nå står det også i VG, men du velger å ikke tro på det. Er du i slekt med den tidligere informasjonsministeren i Irak?

Tror du virkelig at det er slik at dersom noe tas opp her så er det bare det politiet bryr seg om? Jeg er alltid skeptisk til VG, spesielt siden nevnte sak ikke har vært omtalt noe videre andre steder. Jeg stoler mer på tall fra SSB, klare fakta, enn det enkeltpersoner her inne *syns* om forskjellige saker og ting og samt hva VG finner det for godt å skrive om, særlig når disse synspunktene ikke stemmer med tallene fra SSB.

 

For å ta et eksempel fra VG om deres nøyaktighet/seriøsitet (eller mangel på sådan...) kan man jo ta bilnyhetene. Jeg tviler på at mange har på forumet tar ting om bil presentert av Hanne Hattrem særlig seriøst...

 

Du beskylder andre for sofasynsing, men hva er det du selv bedriver da?

Sofasynserpåstanden gikk på det som jeg svarte på først, ikke hele forumet generelt. Sofasynsing er ukvalifisert synsing, jeg legger i det minste fakta til grunn.

 

Hvis politiet skal drive like intens etterforsking og like stor jakt på alle som i flg deres øyne bryter loven, som det de gjør i trafikksaker, må halvparten av norges befolkning ansettes i politiet. Når man konstruerer saker utfra ingenting og drar sakene så langt som mulig i rettsystemet må man få bemanningsproblemer. Og det er netopp det som er essensen i denne saken som nå endelig kommer frem i mediene

Nok engang, det som det brukes mest ressurser på er de alvorligste sakene, slik det kommer fram av etterforskningsstatistikkene. Det etterforskes langt fler forbrytelser mot straffeloven enn forseelser mot vegtrafikkloven (~270 000 mot ~61 000) Dette er fakta, kom ikke å påstå noe annet.

 

Jeg skal også nevne at jeg hadde det samme synspunktet på politiet og statsforvaltningen som alle andre her, før jeg for to år siden tok samfunnskunnskap (2ska) på VGS og faktisk for første gang fikk se objektive fakta og statistikker på området, og fant ut at det jeg tidligere har påstått ikke stemte.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Nok engang, det som det brukes mest ressurser på er de alvorligste sakene, slik det kommer fram av etterforskningsstatistikkene. Det etterforskes langt fler forbrytelser mot straffeloven enn forseelser mot vegtrafikkloven (~270 000 mot ~61 000) Dette er fakta, kom ikke å påstå noe annet.

 

Grunnen til at der er fleire etterforskninger i straffeloven er vel pga ein liten ting kalt: Forenkla forelegg?

 

Statistikken seier også at det var svært få etterforskninger innen voldtekt. Brudd på straffeloven er vel så mangt?

 

samt hva VG finner det for godt å skrive om, særlig når disse synspunktene ikke stemmer med tallene fra SSB.

Saka frå VG er relativ ny. (VG 20.04.07 kl. 09:00) Statistikken du har vist til er frå: 2004

 

Er det da så rart at dette ikkje er synleg på statistikken du viser til?

 

Nettavisen og VG er ikkje dei ein bør stole mest på, men her er det faktisk ein innen politiet som har gått ut og uttalt seg i denne saka.

 

Vil tru at saker som angår vegtrafikkloven blir prioritert pga økonomiske motiv, enkle saker å løse og ein god del pengar inn. NB! Berre min påstand.

 

Som du også har tatt opp tidligere i tråden: "Det har seg slik, kjære deg, at politiet i en rettsstat som Norge har en lovpålagt plikt til å etterforske alle lovbrudd, store eller små."

Kor mange av desse "etterforska" sakene blir berre henlagt i "mangel" på bevis? Dette blir vel dokumentert som 1 etterforskning? Dette blir vertfall hyppig brukt av politiet her.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Oppklarte saker i 2004:

 

Forseelse mot veitrafikkloven: 84%

 

Voldtekt: 18%

 

Forbrytelse mot straffeloven: 29%

 

Burde ein ikkje då prioritere saker som har lavere oppklaringsprosent? Når desse sakene blir sett på som meir alvorlige av samfunnet? Dvs ikkje gi trafikksaker til dei som skal etterforske drap og voldtekter?

(Sjølvsagt er det meir krevande å etterforske desse sakene, men er ikkje dei litt viktigare?)

Share this post


Link to post
Share on other sites

Hvis vi først får en plass, som vi trives på.. og kaster søppel fordet om.. Så kunne det vært våres eget ansvar å rydde opp.. For hvis vi ikke rydder opp, så har vi ingen plass lengre. Enkelt og rettferdig!

Share this post


Link to post
Share on other sites
Hvis vi først får en plass, som vi trives på.. og kaster søppel fordet om.. Så kunne det vært våres eget ansvar å rydde opp.. For hvis vi ikke rydder opp, så har vi ingen plass lengre. Enkelt og rettferdig!

 

Hadde alle berre hatt den innstillinga...

Share this post


Link to post
Share on other sites
Oppklarte saker i 2004:

 

Forseelse mot veitrafikkloven: 84%

 

Voldtekt: 18%

 

Forbrytelse mot straffeloven: 29%

 

Burde ein ikkje då prioritere saker som har lavere oppklaringsprosent? Når desse sakene blir sett på som meir alvorlige av samfunnet? Dvs ikkje gi trafikksaker til dei som skal etterforske drap og voldtekter?

(Sjølvsagt er det meir krevande å etterforske desse sakene, men er ikkje dei litt viktigare?)

Grunnen til at dette ikke gjennspeiles i oppklaringsstatistikkene er at det stilles mye stregere krav til bevis for en domfellelse for en forbrytelse i en straffesak (spesielt sedlighetssaker) enn det gjør i en sak der det er snakk om en forseelse mot vegtrafikkloven og krever derfor langt mer ressurser. Derfor er det slik at slike saker prioriteres, slik tallene viser, men de kan ikke bare konsentrere seg om dette og la all annen kriminalitet gå. Det er en mye strengere stigmatisering å bli dømt for en voldtekt enn å bli dømt for en forseelse mot vegtrafikkloven. Men hvis man sammenlikner antallet anmeldte forhold for seksuelle forbrytelser mot antallet etterforskede: Av 3472 anmeldte saker ble 3156 etterforsket. Grunnen til at det ikke blir etterforsket i noen tilfeller er at det rett og slett ikke finnes noe bevis som kan føres og dermed blir det en dødfødt sak. Prinsippet er at for at det skal kunne tas ut en tiltale må det være hevet over enhver rimelig og forstandig tvil at tiltalte har gjort dette. I de sakene der det ikke finnes noe bevis er ikke dette vilkåret oppfylt. Derfor er det bare 18% som ender med domfellelse.

 

Men, for forbrytelser mot straffeloven generelt ble det i 2004 etterforsket ca 6000 fler forbrytelser enn det ble anmeldt.

 

Edit; Jo, vedtatt forenklet forelegg regnes som oppklart sak, sjekket med forelesningsnotatene mine. Det forklarer den høye oppklaringsstatistikken, samt hvorfor det er så mange "saker" under den gruppen.

 

Tallene er fra 2004, ja. Men de er like aktuelle for det, siden de endrer seg fint lite fra år til år. Og trenden positiv, det vil si at det er stadig flere oppklaringer. (kilde)

 

Grunnen til at jeg er skeptisk til tabloidaviser og VG spesielt er at selv når de gjengir ting har de for vane å modifisere ting slik at det blir mer dramatisk og sensasjonspreget for å få en sak ut av det.

Share this post


Link to post
Share on other sites
Grunnen til at dette ikke gjennspeiles i oppklaringsstatistikkene er at det stilles mye stregere krav til bevis for en domfellelse for en forbrytelse i en straffesak (spesielt sedlighetssaker) enn det gjør i en sak der det er snakk om en forseelse mot vegtrafikkloven og krever derfor langt mer ressurser. Derfor er det slik at slike saker prioriteres, slik tallene viser, men de kan ikke bare konsentrere seg om dette og la all annen kriminalitet gå. Det er en mye strengere stigmatisering å bli dømt for en voldtekt enn å bli dømt for en forseelse mot vegtrafikkloven. Men hvis man sammenlikner antallet anmeldte forhold for seksuelle forbrytelser mot antallet etterforskede: Av 3472 anmeldte saker ble 3156 etterforsket. Grunnen til at det ikke blir etterforsket i noen tilfeller er at det rett og slett ikke finnes noe bevis som kan føres og dermed blir det en dødfødt sak. Saker som henlegges på direkten regnes ikke med. Prinsippet er at for at det skal kunne tas ut en tiltale må det være hevet over enhver rimelig og forstandig tvil at tiltalte har gjort dette. I de sakene der det ikke finnes noe bevis er ikke dette vilkåret oppfylt. Dette gjelder

 

Men, for forbrytelser mot straffeloven generelt ble det i 2004 etterforsket ca 6000 fler forbrytelser enn det ble anmeldt.

 

De gangene det skrives ut et forenklet forelegg og det blir vedtatt regnes ikke det som en etterforsket sak. Det er bare dersom det ikke vedtas og det blir sak ut av det at den dukker opp på statistikken.

 

Tallene er fra 2004, ja. Men de er like aktuelle for det, siden de endrer seg fint lite fra år til år. Og trenden positiv, det vil si at det er stadig flere oppklaringer. (kilde)

 

Grunnen til at jeg er skeptisk til tabloidaviser og VG spesielt er at selv når de gjengir ting har de for vane å modifisere ting slik at det blir mer dramatisk og sensasjonspreget for å få en sak ut av det.

Med andre ord så er muligheten for å bli uskyldig dømt for brudd på vegtrafikkloven stor?

 

Og hvor er bruken av forelegg mest utbredt?

 

Tallene dine er fra 2004 ja, og kilden for å vise at ting blir bedre er også tre år gammelalacocaina

 

Angående sensjasjonshungrige VG. Det er på samme linje som politirapportene jeg har skrevet om tidligere. Ikke mye å stole på de eller. Men utsagnet i VG kommer fra en politimann, han er vel ikke til å stole på han heller da?. alacocaina

 

Tre år gammel statistikk derimot, det stemmer helt 100 i 2007

Share this post


Link to post
Share on other sites

I 2004 ble det oppklart 78300 straffesaker, mens det ble oppklart 51240 forsselser mot vegtrafikkloven. I tilegg kommer saker avgjort med forelegg. Dette på tross av at det ble "etterforsket" nesten 4,5 ggr så mange straffesaker

Kan det forklares med at det er 55% større sjanse for å bli uskyldig dømt i en trafikksak, eller er det prioritering som gjør oppklaringsprosenten så høy?

 

Og jeg tror ikke tallene for trafikkforseelser er særlig mindre i dag

Share this post


Link to post
Share on other sites
Med andre ord så er muligheten for å bli uskyldig dømt for brudd på vegtrafikkloven stor?

Ikke stor, men større enn det er for å bli uskyldig dømt for en forbrytlese. Skillet mellom forseelse og forbrytlese i strafferetten er veldig viktig, med tanke på rettssikkerhet. Grunnet at en dom for en straffesak er en mye strengere stigmatisering enn å få et forenklet forelegg for en trafikkforseelse.

 

Og hvor er bruken av forelegg mest utbredt?

Forenklet forelegg skrives stort sett bare ut i trafikksaker og i ordensforstyrrelsessaker. Dette er fordi det er mindre alvorlige saker som det er best å få ut av verden på en så lite ressurskrevende måte som mulig.

 

Tallene dine er fra 2004 ja, og kilden for å vise at ting blir bedre er også tre år gammelalacocaina

Feil, se helt nederst på siden jeg linket til sist som viste en positiv trend. Der står det blått på hvitt at den ble frigitt 13. april 2007. Grunnen til at det ikke finnes nyere tall er at det tar leng tid å bearbeide disse, derfor er det et etterslep.

 

Angående sensjasjonshungrige VG. Det er på samme linje som politirapportene jeg har skrevet om tidligere. Ikke mye å stole på de eller. Men utsagnet i VG kommer fra en politimann, han er vel ikke til å stole på han heller da?. alacocaina

 

Tre år gammel statistikk derimot, det stemmer helt 100

Nok en gang, statistikken viser at tallene endrer seg fint lite fra år til år, derfor er de like aktuelle. Poenget er at VG med stor sannsynlighet har modifisert det politimannen har sagt til noe mer dramatisk og sensasjonspreget for å skape en sak.

 

Nok en gang, jeg refererer ikke til politirapporter når jeg bruker saker som grunnlag, i de tilfellene er det dommer jeg refererer til, helst fra høyesterett eller lagmannsretten.

 

Kan det forklares med at det er 55% større sjanse for å bli uskyldig dømt i en trafikksak, eller er det prioritering som gjør oppklaringsprosenten så høy?

 

Og jeg tror ikke tallene for trafikkforseelser er særlig mindre i dag

Nei, det ligger i sakens natur. Det er enklere å få helt klare bevis i en trafikksak enn det er i en straffesak, samt at det for ørtende gang stilles mindre krav til disse.

 

Å kalle et forenklet forelegg for en dom er å strekke begrepet litt langt, men det er på grunn av disse at det er så høy oppklaringsprosent for trafikkforseelser.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Når tallene bli frigitt er uinteressant. Tallene er like fordømt fra 2004 og da kan du ikke påstå at det er feil at de er tre år gamle. Datoen i dag er 22 april 2007.

 

Og du referer ikke til politirapporter nei, men til dommer. Når disse dommene da er basert på en politirapport som i mange tilfeller er ren science fiction blir resultatet deretter.

Share this post


Link to post
Share on other sites
samt hva VG finner det for godt å skrive om, særlig når disse synspunktene ikke stemmer med tallene fra SSB.

 

Eg spør deg igjen ka du meina med det her?

 

SSB = 2004(uansett)

Sak i VG = 2007

 

Korleis kan den saka frå VG ha noko som helst med tall frå SSB å gjere?

 

SSB: Flere voldtekter, men færre oppklart og tiltalt

http://www.ssb.no/emner/03/05/lovbrudde/

Share this post


Link to post
Share on other sites

 

 

Nei, det ligger i sakens natur. Det er enklere å få helt klare bevis i en trafikksak enn det er i en straffesak, samt at det for ørtende gang stilles mindre krav til disse.

 

Men hvordan kan man da henlegge en sak der man leverer en tilstående innbruddstyv og tyvegodset på politistasjonen. Hvis de da ikke klarer å etterforske det er vel tiden moden for Aetat.

Men har man velta med motorsykkel, da etterlyser politiet vitner for å finne ut om det er et eller annet man kan få lagd sak av.

 

Forklaringsproblem?

Share this post


Link to post
Share on other sites
Og du referer ikke til politirapporter nei, men til dommer. Når disse dommene da er basert på en politirapport som i mange tilfeller er ren science fiction blir resultatet deretter.

Har du i det hele tatt vært i en rettssak? Eller har du i det hele tatt lest en høyesterettsdom? Å tro at en dom er basert på politirapporter er fullstendig på jordet. En dom er basert på det som kommer fram i en rettssak under vitneforklaringer, som gjøres for å få fakta lagt frem. Til slutt er det prosedyrer der aktoratet legger fram sitt synspunkt, grunnlaget for dette og sine påstander om straff, samt at forsvarsadvokaten også legger fram sine påstander, grunnlaget for disse og hva han/hun mener om aktoratets påstand. Deretter trekker retten seg tilbake og behandler saken, så blir dommen avsagt etter kanskje et par ukers saksbehandlingstid. Det kan hende at det blir lest opp fra en politirapport dersom tjenestemannen som var på stedet ikke kunne møte i saken som vitne, men disse rapportene blir sjelden tillagt noe vekt. Det må i så fall være situasjoner der det ikke finnes noen andre kilder.

 

Eg spør deg igjen ka du meina med det her?

 

SSB = 2004(uansett)

Sak i VG = 2007

 

Korleis kan den saka frå VG ha noko som helst med tall frå SSB å gjere?

 

SSB: Flere voldtekter, men færre oppklart og tiltalt

http://www.ssb.no/emner/03/05/lovbrudde/

Den saken fra VG hadde ikke noe med tallene fra SSB å gjøre. De synspunktene jeg referer til er slike som "Politiet bryr seg bare om trafikkforseelser" ol. Disse faller på sin egen urimelighet når klare fakta viser at det etterforskes ca 4,5 forbrytelser mot straffeloven for hver etterforsket forseelse mot vegtrafikkloven. At tallene er fra 2004 spiller ingen rolle, siden disse ikke endrer seg nevneverdig fra år til år.

 

Men hvordan kan man da henlegge en sak der man leverer en tilstående innbruddstyv og tyvegodset på politistasjonen. Hvis de da ikke klarer å etterforske det er vel tiden moden for Aetat.

Men har man velta med motorsykkel, da etterlyser politiet vitner for å finne ut om det er et eller annet man kan få lagd sak av.

 

Forklaringsproblem?

Enkeltsaker gidder jeg ikke å gå inn på, siden jeg ikke har kjennskap til detaljene. Men jeg er som regel skeptisk til hva som skrives, siden det ofte er "lettere modifiserte sannheter"... For å si det sånn, det er ikke så reint lite røverhistorier ute å går om politiet, uten at jeg stempler noen bestemt sak for å være dette.

 

Du kan dra frem enkeltsaker til du blir blå for min del, men de endrer ikke på det faktum at trafikksaker står kun for i underkant av 15% av politiets etterforskede saker totalt på landsbasis. Dette er visstnok basert på tall fra 2004, men det spiller ingen rolle siden tallene endrer seg fint lite fra år til år. Det som utløste hele denne sullamitten her er at noen påstod i et innlegg at politiet bare bryr seg om å plage unge personer i trafikken, dette faller på sin egen urimelighet når man ser på hva politiet faktisk etterforsker.

Share this post


Link to post
Share on other sites
Har du i det hele tatt vært i en rettssak? Eller har du i det hele tatt lest en høyesterettsdom? Å tro at en dom er basert på politirapporter er fullstendig på jordet. En dom er basert på det som kommer fram i en rettssak under vitneforklaringer, som gjøres for å få fakta lagt frem.

 

 

 

 

 

Jeg har vært i rettsak ja, men jeg lurer på om du har? Men høyesterett? Trodde vi snakket om forseelser mot vegtrafikkloven jeg. De fleste slike saker havner i forhørsretten, og blir avgjort der fordi siktede i mange tilfeller ikke har mulighet/råd til å dra saken videre. I tilegg så drar en slik rettegang så ut i tid at eventuelle førerkortbeslag er overstått i god tid før saken skal opp i neste instans

 

Og i forhørsretten er det en dommer, og et rettsvitne i tilegg til siktede. Politiet har levert en rapport om hva som skjedde, eller i hvertfall deres oppfatning av det. Det er sjelden de møter opp personlig. Og dommeren i saken jeg var i sa direkte at en politimanns ord står sterkere enn dine. Derfor ble jeg dømt, selv om jeg la fram bilder og utsagn fra et vitne som beviste at det som sto i politirapporten ikke var fysisk mulig, da måtte politimannen ha røntgensyn.

 

Dette er det som kalles rettsikkerhet. Har du ikke råd til en flink advokat har du tapt på forhånd

Share this post


Link to post
Share on other sites

 

 

 

 

Jeg stoler mer på tall fra SSB, klare fakta, enn det enkeltpersoner her inne *syns* om forskjellige saker og ting og samt hva VG finner det for godt å skrive om, særlig når disse synspunktene ikke stemmer med tallene fra SSB.

 

 

 

Du er ikke i stand til å vite at disse synspunktene stemmer dårlig med tallene fra SSB, det vet du ikke før om tre år. Så nå tror jeg vi holder oss til 2007 heretter

Share this post


Link to post
Share on other sites

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.

Guest
Reply to this topic...

×   Pasted as rich text.   Paste as plain text instead

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.

Loading...
Sign in to follow this  

×
×
  • Create New...

Important Information

Bilforumet.no bruker cookies. Det brukes cookies til å måle trafikk, for å opptimalisere siden, og for å kunne holde deg innlogget. Hvis du klikker videre på siden aksepterer du vår bruk av cookies.